Jaderná energie v ČR a ve světě

Jaderná energie v ČR a ve světě

Jaderná energie ve světě

Jaderná energie tvoří významný nízkoemisní zdroj elektrické energie v mnoha zemích světa. Některé země využívají štěpení k výrobě elektrické energie a tepla již od počátku dostupnosti technologie, jiné se přidaly později.

Mnoho zemí i v dnešní době vážně usiluje o výstavbu prvních jaderných elektráren v zemi. Podoba energetického mixu, tedy podílu podílu jednotlivých zdrojů energie při výrobě elektřiny, a otázka spojená se zapojením jaderné energie závisí na geografické a ekonomické situaci každé země.

V době transformace energetické základny z emisních na bezemisní zdroje plánují některé státy významný nárůst instalované kapacity právě v jaderných zdrojích.

Její hlavní výhody: nízké emise, stabilní dodávky, vysoké instalované výkony na jednotku plochy umožňující nahradit emisní zdroje.

V celosvětovém energetickém a elektrickém mixu stále velký podíl produkce tvoří právě emisní zdroje (Viz graf níže).

Zdroj

V současné době je v provozu asi 440 jaderných reaktorů ve 30 zemích světa, Převážná část reaktorů se nachází v Evropě a v Severní Americe. Přesné počty reaktorů a instalovaného výkonu naleznete zde (https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/OperationalReactorsByCountry.aspx)

Zdroj

V současné době probíhá výstavba nebo je v přípravě kolem 100 nových jaderných bloků s instalovaným výkonem přibližně 110 000 MWe a více než 300 nových jaderných zdrojů se plánuje. Většina nových jaderných zdrojů bude v asijských zemích, které se potýkají s výrazným nárůstem spotřeby elektrické energie kvůli prudkému ekonomickému vývoji. Seznam reaktorů ve výstavbě naleznete zde(https://www.world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/plans-for-new-reactors-worldwide.aspx#ECSArticleLink1).

Téměř všechny nové jaderné instalace jsou plánovány s reaktory o vysokém výkonu (více než 1100 MWe).

Česká republika

Česká republika patří z pohledu jádra mezi velmi vyspělé státy. Disponuje velkou skupinou odborníků, kvalitním jaderným vzdělávacím systémem a rozsáhlou průmyslovou základnou (která umí navrhovat a vyrábět komponenty pro současné jaderné technologie). Navíc provozuje tři výzkumné reaktory a šest jaderných reaktorů energetických.

Jaderná energetika a průmysl byl v dobách Československa na špičkové úrovni. Prvním energetický jaderným reaktorem byl blok A1 elektrárny v Jaslovských Bohunicích připojený v roce 1972. Následovaly další čtyři reaktory připojené v letech 1980 a 1985 tamtéž. V Jaderné elektrárně Dukovany byly připojeny celkem čtyři reaktory mezi roky 1985 až 1987. Po sametové revoluci byly zprovozněny ještě dva bloky v JE Mochovce 1998 a v JE Temelín 2002, ktere byly rozestavěny ještě v Československu.

Plány na další energetické jaderné reaktory nebyly uskutečněny. Z nejaktuálnějších je to dostavba JE Temelín mezi lety 2009 až 2014. Dostavba nakonec byla opuštěna z ekonomických důvodů, počítá se s ní ale v dlouhodobém horizontu.

Před rokem 2020 se rozběhla příprava výstavby v JE Dukovany. Nové bloky v lokalitě by měly nahradit dosluhující reaktory, které byly spuštěny mezi roky 1985 až 1987. Současné bloky získaly prodloužení licence k provozu mezi lety 2016 až 2017. Povolení na dobu neurčitou zároveň zavazuje provozovatele pravidelně dokládat rozsáhlé analýzy bezpečnosti provozu. Kromě legislativních opatření, které mohou vést ke konci provozu jednotlivých bloků, je dalším aspektem otázka ekonomické rentability. S přibývajícím věkem bude růst potřeba oprav a investic do technologie.

Jaderná energetika se podílí přibližně z jedné třetiny na dodávkách elektrické energie a je tudíž největším nízkoemisním zdrojem v českém energetickém mixu. Jaderná elektrárna Dukovany má čtyři jaderné reaktory VVER 440 o výkonu 510 MWe každý. Dva jaderné bloky VVER 1000, každý o výkonu 1086 MWe jsou v druhé české jaderné elektrárně Temelín.

Ve všech případech se jedná o tlakovodní reaktory využívající ruskou technologii, která během provozu prošla výraznou modernizací. Byl modernizován systém kontroly a řízení, vyměněna turbína, doplněny technologie zvládání mimořádných událostí (např. doplněny záložní zdroje energie) a mnoho dalšího.

Zdroj

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články